Академия за прогресивни учители

От  10.03.2023г. до 12.03.2023г., като част от Академия за прогресивни учители, беше проведеното обучение на тема „ Импровизационни и творчески подходи в преподаването“/”Коучинг за образователна трансформация“ в град Дупница, организирано от обучителна фирма „Стартегия“ и туристическа агенция „СитНикол“, с обучители Ваня Нотева и Тони Карабашев. Общия брой на участниците беше 18, като представителите на  Професионална Гимназия по Дизайн „Елисавета Вазова“ бяхме трима преподаватели – Елица Кръстева, Пламен Дилков и Стойчо Соколов, командировани със Заповед № 489/07.03.23 г. Обучението беше разделено в три последователни дни. Всеки ден премина в ясна и предварително определена програма.

  • Първият ден се проведе екипно от двамата лектори, като се започна с предсатвянето им, запознаване с целта на обучението и програмата. След това последва представяне и на участниците. По план преминаха и различни игрови ситуации, целящи да изградят връзка между участниците, както и развиване на различни качества. Всяка ситуация се анализираше и се правеше връзка по какъв начин е приложима в реална среда.
  • Вторият ден премина под ръководството на лектор Тони Карабашев – актьор – импровизатор. През деня изучихме основните правила за импровизиране. Целта беше участниците да се запознаят с тези правила, за да могат да бъдат прилагани в реална ситуация. За разбирането и затвърждаването им бяха подготвени множество  игрови ситуации и симулирана среда. Участие взеха всички участници в обучението и под индивидуална форма, и разпределяни в различи екипи.
  • Третият ден премина основно в даване на обратна връзка. Всеки участник изказа впечатления, мнения и предложения. Лекторите също направиха анализ на изминалите дни. Беше подготвено мотивационно видео, както и ситуация, която имаше за цел повдигане на духа на всеки участник и укрепване на изградените връзки.