Първо място за училището за решение на казус „Михалково“ и бизнес план „Muskatino“.

Първо място за училището за решение на казус „Михалково“ и бизнес план „Muskatino“.

Видеоматериал от събитието

Първо място за екипа ни от ученици и техните ръководители на тема: „Търговската марка и промишленият дизайн – знак за конкурентоспособност“ в „обучение за обучители“, проведено по силата на Договор за сътрудничество между Патентно ведомство на Република България и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост. Участие в проекта взеха 15 ученици, спец. „Графичен дизайн“, „Интериорен дизайн“ и „Рекламна графика“, придружени от Румяна Антова – старши учител по Професионална подготовка и Елица Кръстева – педагогически съветник. Всички получиха сертификати и Плакет за класиране на Първо място за училището за решение на казус „Михалково“ и бизнес план „Muskatino“.