Имахме гости от …

Един наситен с емоции ден, в който нашата гимназия посрещна учители и ученици от Полша 🇵🇱, Испания 🇪🇸, Италия 🇮🇹, Турция 🇹🇷 и Хърватия 🇭🇷.
Посещението беше във връзка с проект Еразъм + на 107 Основно Училище „Хан Крум“, София, част от който е запознаване с елитна, държавна професионална гимназия. Имахме удоволствието да приветстваме нашите гости с музикално-танцова програма, да ги запознаем с училището и с постиженията на нашите ученици. Гостите ни се разходиха в специализираните ни компютърни кабинети и участваха в реален образователен процес. Благодарим за перфектната организация от страна на ръководството, екипа от учители и прекрасните ни ученици!