„На среща с …в училищната библиотека“.

„На среща с …в училищната библиотека“.

  • Талантливите ни бъдещи дизайнери – нашите ученици от 10 в и 9а клас взеха участие в първите две срещи  в училищната библиотека. Първият ни гост – психолога Дими Йорданова Командучи, въведе с лекота учениците от 10в клас в темата „Емоционалната интелигентност в диалог“, превръщайки срещата в емоционален диалог за учениците, запознавайки ги с нещо ново за тях – Методът DIYO- иновативен за комуникация, анализ и трансформация на вокалните емоции, тайната и въздействието на  гласа в стремежът към личностно усъвършенстване.
  • Втората ни среща бе с експерта по културна политика и писател Лили Спасова – познатата на много от учениците ни, и не за първи път гост- лектор на Гимназията, която посвети времето си с деветокласниците ни на „Медиите и ролята им в обучителния процес“, близка до тях тема, която провокира интереса и активното им участие в дискусиите по темата и представените презентации.