9 май- Ден на Европа и ученическото самоуправление

9 май- Ден на Европа и ученическото самоуправление

Един необикновен и успешен ден- 9 май!  Ученици в процеса на ученическото самоуправление в ролята на  ръководство на Гимназията- директор- Мартина Лазарова, 9 кл., спец. Рекламна графика, ЗДУТД- Н. Пенева, 10 кл., спец. РЕКЛАМНА ГРАФИКА, ЗДУД- Ел. Иванова 10 кл, спец. Интериорен дизайн, техн. секретар Т. Емилова, 11 кл., Граничен дизайни, и още много ученици в ролята на всички педагогическите специалисти, охрана, медицинско лице и хигиенистки.

Авторска анимация, създадена от Елизабет Мартинова – 9 д клас, спец. „Рекламна графика“.