II задължителен ДИППК – „защита на дипломни проекти“

II задължителен ДИППК – „защита на дипломни проекти“

На 23 май 2023г. се проведе II задължителен ДИППК във формат „защита на дипломен проект“.
Перфектната организация и отлични резултати за дипломантите- бъдещи графични, интериорни и модни дизайнери, и десенатори. С признателност към труда и напътствията на ръководителите на дипломантите, както и с благодарност към нелеката задача на Комисията за оценка на ДП. Гости на защитите бяха рецензенти, представители на бизнеса, родители и приятели на зрелостниците. Уникални презентации на дипломните проекти! Гордеем се с талантливите възпитаници на ПГ по ДИЗАЙН “ Ел.Вазова „! Да Бъдат здрави, успяващи и винаги  в сърцето с любимото училище!