Поздравления за Мария Стоянова, спец. Графичен дизайн

Поздравления за Мария Стоянова, спец. Графичен дизайн

Поздравления за талантливата ни бъдеща дизайнерка Мария Стоянова, спец. Графичен дизайн, която показва завидни знания и умения в изучаването на Английски език. Грамотата е признание за нейната упоритост и желание за развитие в различни области.  
С пожелания за още много награди за Мария и с признателност към учителя по английски език Г. Алексиева!