Изнесено кредитно- квалификационно обучение

Изнесено кредитно- квалификационно обучение

Кредитно- квалификационно обучение (2 кредита) на педагогическте специалисти на тема: „Интегриране на неформалното обучение и иновационни методи в учебно- творческия процес“, 01.07.- 02.07. 23г., Парк- хотел Кюстендил