Начало на новата учебна година

Начало на новата учебна година

Мили ученици, уважаеми родители, скъпи колеги!

Тържественото откриване на учебната 2023/24 година ще се състои на 15 септември 2023 г. от 11:00 часа в двора на 136 ОУ “Любен Каравелов” с адрес гр. София, ул. Димитър Петков №116.

В основната сграда на ПГД „ Ел. Вазова“ (ул. Балша №2) се извършват ремонтни дейности по ОП “Региони в растеж“ – „Модернизация на образователна инфраструктура – ремонт на училищна сграда и ремонт на спортни площадки“. До приключване на ремонта (краен срок до 10.01.2024 г.) училището и дворните пространства са със статут на строителен обект и се забранява достъпът до тях. Учебният процес ще се провежда в учебно-практическата базата на Гимназията (бул. Ал. Стамболийски №173) и на третия етаж на 136 ОУ “Любен Каравелов” (ул. Димитър Петков №116), с отделен вход и изход само за учениците на ПГД „Ел. Вазова“. Двете училищни сгради са разположени в едно и също дворно пространство. В периода на ремонта се налага образователният процес да се реализира на двусменен режим на обучение.

Разпределение на класовете по класни стаи:

Разпределение на класовете по класни стаи в учебно-практическа база
101 102 103 105/106 201 202 203 204
I смяна
7:45 – 13:20 ч
8 Б 8 В 12 Б 8 А 12 А 8 Г 12 Д 12 В
 спец. Интериорен дизайн ИтЕ спец. Рекламна графика спец. Интериорен дизайн ИтЕ спец. Интериорен дизайн ФрЕ/НЕ спец. Моден дизайн спец. Графичен дизайн спец. Рекламна графика спец. КПДТПИ
II смяна
13:45 – 19:20 ч.
9 Б 9 В 11 В 9 А 11 А 9 Г 11 Б 11 Г
спец. Интериорен дизайн ИтЕ спец. Рекламна графика спец. Интериорен дизайн НЕ спец. Интериорен дизайн ФрЕ/НЕ спец. Моден дизайн спец. Графичен дизайн спец. Интериорен дизайн НЕ спец. Графичен дизайн

 

Разпределение на класовете по класни стаи в 136 ОУ „Любен Каравелов“
301 стая 302 стая 303 стая 304 стая 305 стая 306 стая шах клуб (1 етаж)
I смяна
7:45 – 13:20 ч.
12 Г
спец. Графичен дизайн
II смяна
13:45 – 19:20 ч.
10 А 10 Б 10 В 10 Г 10 Д 11 Д
Моден дизайн спец. Интериорен дизайн ИтЕ спец. Интериорен дизайн НЕ спец. Графичен дизайн спец. Рекламна графика спец. Рекламна графика

 

С поздрав и пожелание за успешна и здрава учебна 2023/2024 г..

Д. Шошова, Директор на ПГД „ Ел. Вазова“