6 септември – Ден на Съединението

6 септември – Ден на Съединението

Поздравителни думи от директора на Гимназията по случай празника:

„Днес, 6 септември – Ден на Съединението, с поздрав за ЧЕСТИТ ПРАЗНИК и пожелания към всички Вас за крепко здраве и благоденствие! БЛАГОДАРЯ за екипната ни работа, високия Ви професионализъм, лична и обща отговорност, подкрепа и разбирането да бъдем сред най- добрите! „Съединението прави силата“ и е гаранция за просперитет и високи резултати в благородната ни мисия да образоваме и възпитаваме! Бъдете щастливи с любимите си хора! Вярвам, че взаимното доверие изгражда достойни личности и отношения, а девизът ни УЧИМ и ТВОРИМ ни дава увереността , че само заедно можем да покоряваме върхове!“ Д. Шошова, директор