Четвърта среща на партньорите по проект DVET

Четвърта среща на партньорите по проект DVET

✅ В периода 7-8 септември 2023 г. в Болу, Турция, се проведе Четвъртата среща на партньорите по проект DVET, Еразъм+.
🤩 Екипът от ПГД “Елисавета Вазова”, инж. Мария Кичукова, дизайнер Камелия Бисолнакова и д-р Биляна Стоименова, присъствали на форума, представиха пред училищната колегия и директора на Гимназията г-жа Даниела Шошова обсъдените по време на това събитие ключови постижения и успехи.
📌 Акцентът беше поставен върху презентациите за резултатите в работата по проекта. Присъстващите получиха ценна информация относно методологията за създаване на VET онлайн уроци, обширна колекция от онлайн уроци и удобната за потребителите онлайн viki платформа.
🏆 Екипът сподели пред колегите от ПГД “Ел. Вазова”, че Четвъртата среща на партньорите е огромен успех, който се дължи на активното участие и подкрепата на всички, участвали в реализирането на проекта.