Образователен семинар на СДСОРД „Стратегии за качествено управление на образованието“, 16.10-18.10.23г., в гр. Пловдив

Образователен семинар на СДСОРД „Стратегии за качествено управление на образованието“, 16.10-18.10.23г., в гр. Пловдив

„Да не спираме да се развиваме“ е една от основните ценности, залегнали в колектива на Професионална гимназия по дизайн „Елисавета Вазова“.
В периода 16.10-18.10.23г., в гр. Пловдив,  г-жа Шошова, директор на гимназията, взе участие в комуникационен семинар на СДСОРБ на тема „Стратегии за качествено управление на образованието“. Сред обсъжданите теми бяха „Взаимодействие с деца и родители за създаване на положително отношение към образованието“ и „Управление на образованието в дигитална среда“.