Практически семинар за учители “Въведение в изкуствения интелект и Chat GPT”

Практически семинар за учители “Въведение в изкуствения интелект и Chat GPT”

Въведение в изкуствения интелект и Chat GPT и ролята му в образователния процес.

На 18 ноември 2023 г. в сградата Site Ground в София се проведе семинар “Въведение в изкуствения интелект и Chat GPT”. От ПГ по Дизайн „Елисавета Вазова“ участие в семинара взе д-р Биляна Валентинова Стоименова, преподавател в спец. „Графичен дизайн“.

На събитието присъстваха учители от различни учебни заведения. След регистрацията на участниците започна първата част на обучението, която включва два интересни въпроса: Какво е изкуствен интелект?  Използване на Chat GPT. Лекторът стартира въведение в изкуствения интелект, като постави акцент върху важността да се разбират и да се прилагат новите технологии в училище и във всички сфери на обществения живот. По отношение на използването на Chat GPT с изкуствен интелект, интересна е информацията за чатбота, който е многофункционален и освен че имитира човешки събеседник, може да пише, да отстранява грешки в компютърни програми, да създава музика, пиеси, приказки и ученически есета.

След изпълнението на различни практически задачи, което стана във втората част на семинара, последва дискусия по множество важни въпроси, свързани с приложението на всички подобни иновативни технологии в нашето съвремие.