Образователно видео „Какво е ХИВ и какво е СПИН?“

Образователно видео „Какво е ХИВ и какво е СПИН?“

В ПГД „Елисавета Вазова“  беше отбелязан 1 декември – Световния ден за борба със СПИН.

Учениците от гимназията изразиха съпричастността и толерантността си към носителите на ХИВ и жертвите на заболяването с поставяне на символни лентички, изработени от XБ клас (спец. „Интериорен дизайн) с кл. р-л Г. Аралова.

Възпитаниците на гимназията могат да научат повече за ХИВ и СПИН от образователния клип – анимация, изработен от творчески екип: Галя Аралова – идея и текст, Евелина Данева-Райнингер – анимация и креатив реализация и Веселин Даскалов (XIIВ клас, спец. КПДТПИ) – артистично озвучаване.