XI Национален семинар за преподаватели по природни науки „Технологичното образование – ключ към бъдещето“

XI Национален семинар за преподаватели по природни науки „Технологичното образование – ключ към бъдещето“

На 01.12.2023 г. се проведе XI Национален семинар за преподаватели по природни науки „Технологичното образование – ключ към бъдещето“ в зала „Проф. д-р Асен Златаров“ на ХТМУ, София.
ПГД „Елисавета Вазова“ участва в XI Национален семинар с доклад-презентация „Зелени и дигитални технологии в дизайна“ на 10 ученици от XIIВ клас, спец. КПДТПИ (Ангела Стаматова, Борислава Милушева, Валентина Горанова, Вероника Торосян, Виктория Павлова, Ева Димова, Ива Дойчинова, Лидия Тодорова, Лилиан Георгиева, Сияна Илиева) и ръководител д-р Галя Аралова.
Учениците участваха в трите сесии на семинара. Посетиха реновираните научни лаборатории и се запознаха с новите специалности на факултетите – Химични технологии, Химично и системно инженерство, Металургия и материалознание на ХТМУ.
Нашите дизайнери получиха сертификати за участие в XI Национален семинар „Технологичното образование – ключ към бъдещето“ с подтема „Технологиите – качество и здраве за живот“.