Кредитно- квалификационно обучение „Решаване на конфликти (медиация), взимане на решения и ефективни методи за управление“.

Кредитно- квалификационно обучение „Решаване на конфликти (медиация), взимане на решения и ефективни методи за управление“.

В периода 30.10.- 01.11.23г. с продължителност 16 часа в присъствена форма и с присъждане на 1 квалификационен кредит се проведе обучение на педагогическите специалисти  на  тема „Решаване на конфликти (медиация), взимане на решения и ефективни методи за управление“, одобрена и включена в Информационния регистър на МОН с програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти. Темата е по Плана за квалификацията за учебната 2023/24 год.