Национална среща по проект „Модернизиране на професионалното образование и обучение“.

Национална среща по проект „Модернизиране на професионалното образование и обучение“.

На 9 ноември 2023 г., в зала „Максима“ на Университет за национално и световно стопанство, директорът на Гимназията, г-жа Д. Шошова, взе участие в национална среща по проект „Модернизиране на професионалното образование и обучение“.
В рамките на срещата представители на Министерство на образованието и науката, Министерство на труда и социалната политика, Организация за икономическо сътрудничество и развитие, Национална агенция за професионално образование и обучение, Българска стопанска камара, КТ „Подкрепа“ разгледаха предизвикателствата пред професионалното образование и обучение и обсъдиха възможните решения.
Официални гости на събитието бяха: проф. Галин Цоков (министър на образованието и науката), проф. Матилда Александрова-Бошнакова (зам. ректор на УНСС), Наталия Митева (зам. министър на образованието и науката, ресор Иновации и STEAM технологии), Мариета Георгиева (зам. министър МОН – ПОО) и проф. Янка Тоцева, УНСС/Катедра „Педагогика“.