Инфо за 22.12.23г. Благотворителен Коледен базар! и ЩАСТЛИВИ ВАКАНЦИОННИ ДНИ!

Инфо за 22.12.23г. Благотворителен Коледен базар! и ЩАСТЛИВИ ВАКАНЦИОННИ ДНИ!

В навечерието на най-светлите и топли празници в годината – Коледа и Нова година, пожелавам на всички педагогически специалисти, непедагогически персонал, ученици и родители здраве, благополучие и щастливи празнични дни с любимите им хора! Нека доброто, надеждата и съпричасността изпълват сърцата ни и през Новата 2024г. Да изпратим старата 2023г. с  увереността, че сме били достойни и истински хора! 

Уведомявам Ви, че съгл. заповед на директора на училището и доклад до РУО- София- град САМО НА  22.12.2023г. (ПЕТЪК) учебните часове в ПГ по ДИЗАЙН „ Ел. Вазова“ ще бъдат с продължителност по15/ петнадесет/ минути и 5 мин. междучасия поради тържественото посрещане на Коледните и Новогодишни празници и Коледен благотворителен базар ( 22.12.23г.,  във фойаето  на учебно- творческата/практическа база).  Не се налагат промени в седмичното разписание. Сливането на първа и втора смяна във времето от 07.45ч. до 12.40 ч.  е съгласувано и е с разрешението на г-жа Галина Сахиева, директор на 136 ОУ „ Л. Каравелов“. Заседанието на Педагогическия съвет относно обсъждане и изготвяне на Мотивирано предложение за държавния план- прием за учебната 2024/2025 г. ще се проведе в каб. 103 от 12.45 ч. 

!!! МОЛЯ, обърнете внимание на Графика  на учебния процес САМО за 22.12.2023г ПЕТЪК  – първа смяна за учениците от 11 и 12 клас: 07.45 – 10.10 ч. и втора смяна за учениците от 8, 9 и 10 клас: 10.20ч. – 12.40ч. 

С поздрав и пожелания за ЩАСТЛИВИ ВАКАНЦИОННИ ДНИ ( 23.12.23г.- 02.01.24г. вкл.)! Отново на училище на 03.01.2024г. с вярата, че скоро се завръщаме на Балша 2!