Добра педагогическа практика „Родители в помощ на учебния процес по химия“

Добра педагогическа практика „Родители в помощ на учебния процес по химия“

На 12.02.22024 г. по покана на преподавателя по природни науки в гимназията – Г. Аралова, в часовете по химия в VIII класове, беше поканен родител на ученик от училището – г-н Ц. Хадживеликов от „Лъки Локс“ АД, София.

Г-н Хадживеликов запозна учениците със съвременни практически методи за пречистване на водата (обратна осмоза и обработване с йонообменни смоли), за определяне на нейната твърдост и измерването й в различни мерни единици (fo, do, ppm). Под негово ръководство учениците експериментално определяха и изчисляваха твърдостта на проби от различни видове води.

Г-н Хадживеликов сподели интересни резултати от негови изследвания за твърдостта на водите в България и отговори на любопитните въпроси на осмокласниците.

Това беше един нестандартен учебен час, в който родител подпомогна обучението по химия и разшири познанията и уменията на учениците.

Колаборацията между родител-учител-ученик е една добра практика, която повишава мотивацията и стимулира любопитството на учениците, подпомага и повишава качеството  на учебния процес.