Вътрешноинституционална квалификация на тема „Изкуствения интелект в образованието“

Вътрешноинституционална квалификация на тема „Изкуствения интелект в образованието“

На 2 февруари 2024 г. д-р Биляна Стоименова, преподавател по Графичен дизайн в Професионална гимназия по дизайн „Ел. Вазова“, д-р Стоименова направи въведение в изкуствения интелект, като постави акцент върху важността да се разбират и да се прилагат новите технологии в училище и във всички сфери на обществения живот. По отношение на използването на Chat GPT с изкуствен интелект, интересна е информацията за чатбота, който е многофункционален и освен че имитира човешки събеседник, може да пише, да отстранява грешки в компютърни програми, да създава музика, пиеси, приказки и ученически есета.

След изпълнението на различни практически задачи, което стана във втората част на обучението, последва дискусия по множество важни въпроси, свързани с приложението на всички подобни иновативни технологии в нашето съвремие.