Вътрешноинституционална квалификация – работа с онлайн платформа за тестове СмарТест

Вътрешноинституционална квалификация – работа с онлайн платформа за тестове СмарТест

На 28 февруари 2024 г. се проведе вътрешноинституционална квалификация на тема „Работа с онлайн платформи за тестове – СмарТест“. Педагогическите специалисти се запознаха с необходимостта от въвеждане на иновативен метод на изпитване, който комбинира традиционното изпитване с възможностите, които предлагат съвременните технологии.

Мотото на платформата СмарТест е „Вярваме, че формулата за по-добро образование е да увеличим времето на учителите да подбуждат, предизвикват и вдъхновяват учениците, и да намалим времето, прекарано в скучни и повтарящи се процеси.“