Честит ден на числото Пи!

Международният ден на математиката (The International Day of Mathematics  – IDM) е световен празник. 

Всяка година на 14 март всички страни участват чрез дейности както за ученици, така и за широката публика в училища, музеи, библиотеки и други пространства.

14 март беше избран като дата за IDM въз основа на факта, че някои страни го записват като 3/14 и математическата константа Пи е приблизително 3,14.

Проектът за Международния ден на математиката се ръководи от Международния математически съюз с подкрепата на множество международни и регионални организации от цял ​​свят. 

Обявен е от ЮНЕСКО на 40-ата сесия на Генералната конференция, 26 ноември 2019 г. Първото честване се проведе на 14 март 2020 г.

Професионална гимназия по дизайн “Елисавета Вазова“ за поредна година отбелязва Международният ден на математиката чрез множество дейности.

  • Изготвяне на информационни табла, плакати, постери, рисунки, макети свързани с математиката
  • Провеждане на III – ти училищен конкурс “Зная цифрите на ПИ “ – 14. Март от 12:40 часа в кабинет 106 на Учебно творческата база на гимназията
  • Онлайн състезание “Математик на гимназията” – 14.март – математически куиз, достъп ще получите чрез сканиране на QR код, който ще намерите на входа на Учебно творческата база на гимназията, съобщение в Школо и социалните мрежи – начало 10:00 часа
  • Екипно състезание „ Математически клас“- материали ще получите в класните стаи
  • Най-добре представилите се ще получат маТЕМАтически награди