Дарение на сензори за измерване на кръвна захар

Дарение на сензори за измерване на кръвна захар

Учениците от 11. В клас, специалност „Интериорен дизайн“, с кл.р-л. инж. Мария Киучкова, се организираха и събраха средства за закупуване на сензори за измерване на кръвна захар. Закупените сензори бяха дарени от Симона Николова и Елена Иванова, представители на класа, на Отделението по диабет към Специализирана болница за активно лечение по детски болести „Проф. Иван Митев“ на 27.03.2024 г.
Екипът на отделението изрази благодарност и сподели, че дарението им ще бъде употребено в помощ за нуждаещо дете.
„Бъди добър с хората, защото всеки когото срещнеш, води тежка битка“
– Платон