Семинар за личностно развитие за учениците на ПГ по дизайн „Елисавета Вазова“

Семинар за личностно развитие за учениците на ПГ по дизайн „Елисавета Вазова“

На 10 април 2024 г. специално за учениците от Професионална гимназия по дизайн „Елисавета Вазова“, за първи път в България, ще се проведе семинар с лектор Стю Семигран – основател на EduCare.
Темите на семинара ще включват:
  • Развитие на характера: изграждане на увереност, положително вземане на решения и конструктивни избори
  • Личностно управление: Лична отговорност и почтеност
  • Емоционална интелигентност: Управление на гнева, страха, отхвърлянето и натиска от връстници
  • Междуличностни умения: Комуникация, разрешаване на конфликти, решаване на проблеми и изграждане на екип


Всеки ученик, който участва в семинара, ще получи подарък – новата книга на Стю Семигран „Образование от сърцето“.

Благодарим на EduCare Bulgaria!