Отлично представяне на наша ученичка в онлайн конкурс „България в нашите сърца 2024“

Отлично представяне на наша ученичка в онлайн конкурс „България в нашите сърца 2024“

Ученичката Лидия Тодорова от 12В клас, спец. „Компютърно проектиране и десениране на тъкани площни изделия“ получи грамота за участие и отлично представяне в онлайн конкурс „България в нашите сърца 2024“, направление „Българска шевица“, организиран от НЧ „Светлина с. Кубратово – 1915“. Лидия участва с авторска творба „Розетата от Плиска“.