Посещение на Отворени врати на ХТМУ София

Посещение на Отворени врати на ХТМУ София

На 08.04.2024 г. ученици от ПГД „Елисавета Вазова“ посетиха „Отворени врати на ХТМУ, София“. Те бяха информирани за новите и перспективни специалности „Биотехнологии“, „Инженерна екология и опазване на околната среда“, „Зелени технологии“, „Парфюмерия и козметика“, „Чиста енергия и устойчиво развитие“, “Химично и биохимично инженерство“. Учениците посетиха реновираните лаборатории на катедра „Дигитални и конвенционални печатни технологии и дизайн“, където се запознаха с технологията за получаване на рециклирана хартия и високотехнологичното производство на опаковки за различни продукти. Разговаряха с преподаватели, специализанти и студенти на университета. Участваха в пърформанс на творителница „О, Писменех“ в Библиотечно-информационния център на уaниверситета. По време на творителницата те изработиха листове ръчна хартия по стар китайски метод на откривателя на хартията – Цай Лун.