Открита педагогическа практика по биология и здравно образование в Професионална гимназия по дизайн „Елисавета Вазова“ в изпълнение на Годишния план на РУО – София-град

Открита педагогическа практика по биология и здравно образование в Професионална гимназия по дизайн „Елисавета Вазова“ в изпълнение на Годишния план на РУО – София-град

В изпълнение на Годишния план на РУО – София-град, в Професионална гимназия по дизайн „Елисавета Вазова“, г-жа Даниела Маринова, ст. учител по биология и здравно образование, представи открита педагогическа практика на тема „Генетични процеси. Репликация“. Наред с урока се проведе и обучение на тема „Прилагането на компетентностния подход в обучението по природни науки в първи гимназиален етап“.

Урокът бе комбиниран с прилагане на компетентностния подход в обучението по природни науки. Основна цел бе да се насочи вниманието на учениците към важността на репликацията на ДНК, като процес за запазване на наследствеността и фактор за еволюцията на организмите.

Новите знания бяха представени чрез презентация, видеа и демонстрации, игри със състезателен характер и практическа задача – биомоделиране, в която с голям интерес се включиха ученици и гости, а за затвърждаване на знанията бе използвана платформата Kahoot.

Сред гостите на иновативния урок, бяха г-жа Петя Иванова, ст. експерт, РУО – София-град, г-жа Даниела Шошова, директор на гимназията и преподаватели по природни науки от столични училища.

Присъстващите изразиха своите положителни впечатления от представения урок и отличните познания на учениците от 9. клас, които доказаха, че интериорният дизайн и природните науки могат успешно да се комплементират, за да бъдат уроците интересни и забавни. Възхищение предизвика и изложбата „Спирални структури в дизайна“, съставена от проектни задачи на учениците, които съчетават умения, талант и креативност, при използване на проекто-базирано обучение.

Директорът на ПГД „Елисавета Вазова“ пожела на г-жа Маринова нейното нестихващо вдъхновение, увереност и всеотдайност към учениците, както и към просперитета на училището, да ѝ носят все повече нови успехи.

Благодарим на учениците и г-жа Даниела Маринова за представения урок, който остави у гостите усещане за празник! Всички си тръгнаха с усмивка и подарък, който ще им напомня, че „Моето ДНК – това съм аз!“.