Обучение за учители – метод на игровизация в STEM задачи

Обучение за учители – метод на игровизация в STEM задачи

„Сгъни наука“ – експериментална математика, патент за полезен модел, основа за STEM проекти, базирани на геометрия и стереометрия.

„Светът на байта“ – нов поглед върху учебното съдържание за изучаване на естествени числа, обучение чрез бордовин игри, основа за STEM проекти, базирани на теория на числата.

„Наръчник на бунтаря“ – популяризиране на науката, идеи за игровизация на часовете, ценности в обучението по математика, историите, които ни вдъхновяват да изучаваме математика.

Участие в обучението взе г-жа Даниела Маринова, РНИКТ в Професионална гимназия по дизайн „Елисавета Вазова“.