Обучение – оценяване и самооценка – ключови умения в процеса на обучение.

Обучение – оценяване и самооценка – ключови умения в процеса на обучение.

Оценяване и самооценяване – ключови умения в процеса на обучение. Участие в обучението взе г-жа Даниела Маринова, ст. учител по биология и ЗО в ПГД „Елисавета Вазова“.

Уебинарът е фокусиран в презентирането на подходящи инструменти за оценяване. По време на срещата лекторът представи различни стратегии за оценяване, както и нестандартни способи за различните видовете изпитвания. Представени бяха инструментът iZZI ТЕСТ като структура, възможности и допълнителни дейности за учителите, които могат да бъдат прилагани в различните форми на образователния процес. Научете повече за оценяването – методите, стратегиите, инструментите и как бихте могли да приложите различни ресурси в своята практика.