Участие в „1 УЧЕБЕН ЧАС С КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ЗА ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП“

Участие в „1 УЧЕБЕН ЧАС С КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ЗА ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП“

Обучение на тема „Обучението по проекти – идеи и вдъхновение за учителя“ – творческата дискусионна среща на живо 1 учебен час с „Клет България“ за учителите от гимназиален етап. В обучението се вклчиха всички учители по общообразователни предмети взеха активно участие в: интересна дискусия със своите колеги, споделяне на опит, разработване на нови идеи и вдъхновение за работата;