Участие в обучение „Дигитализиране на оценяването в училище“

Участие в обучение „Дигитализиране на оценяването в училище“

Свидетели сме на огромна дигитализация в образованието, но все още не виждаме иновации в изпитите и проверката на знания. Участие в обучението взе г-жа Даниела Касапинова, ст. учител по ИТ и математика.
В семинара научихме защо тези иновации изостават и защо е важно да се случат – от повишаване на продуктивността на учителите, до покачването на успеха на учениците и намаляване на преписването.