Организация на учебния процес – 17.05.2024 г. – 23.05.2024 г.

Организация на учебния процес – 17.05.2024 г. – 23.05.2024 г.

Уведомявам Ви, че на основание чл. 259 от ЗПУО,  съгласно Заповед №РД09-2047/28.08.2023 и №РД09-1037/26.04.2024 г. на Министъра на образованието и науката, както и по решение на ПС, се налага реорганизацията на учебния процес по дни, часове и дейности във връзка с провеждането на ДЗИ /Държавни зрелостни изпити/-  задължителни и допълнителни, ДИППК /Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация/- защити на дипломни проекти и Заповед № 797/ 13.05.24г. на директора на училището относно организация и провеждане на ДИППК- защита на ДП както следва:

Промяна в организацията на УВП за периода 17.05. – 23.05.24 г.

 • 17.05.2024 г.– неучебен и неприсъствен ден за учениците от 8 до 11 клас ( I ДЗИ- БЕЛ)
 • 20.05.2024 г.– неучебен и неприсъствен ден за учениците от 8 до 11 клас ( ДИППК –защита на ДП теория- спец. Моден дизайн, спец. Графичен дизайн, спец. КПДТПИ)
 • 21.05.2024 г. –неучебен, но присъствен ден за учениците от 8 до 11 клас ( ДИППК- защита на ДП практика- спец. Моден дизайн, спец. Графичен дизайн, спец. КПДТПИ, спец. Интериорен дизайн)

* Спортен празник на ПГД“Елисавета Вазова“ със сборен пункт – 9.30 часа в двора на училището;

 • 22.05.2024 г. – неучебен, но присъствен ден за учениците от 8 до 11 клас кл. ( ДИППК –защита на ДП теория -спец. Интериорен дизайн, спец. Рекламна графика и III ДЗИ- Математика)

*Културен празник  в навечерието на 24 май- ден на българската просвета и култура (посещение на изложба, галерия, музей, кино, театър, културно събитие и др.,).

 • 23.05.2024 г. – учебен и присъствен ден за учениците от 8 до 11 клас ( ДИППК –защита на ДП практика -спец. Рекламна графика и III ДЗИ- Философски цикъл –  ПГД „ Ел. Вазова е училище – домакин за София – град съгл. Заповед № РД 01- 241/ 07.05. 2024г.на Началника на РУО- София- град)

* Организация на учедния ден  – втора смяна САМО за 23 май 24 г.:

 1. 13.45 –  14.25  / 5 /
 2. 14.30 –  15.10  / 10 /
 3. 15.20 –  16.00  / 20 /
 4. 16.20 –  17.00  / 10 /
 5. 17.10 –  17.50  / 5 /
 6. 17.55 –  18.35  / 5 /
 7. 18.40 –  19.20ч.