Дома за възрастни хора по инициатива на Ученическия съвет в училище

Дома за възрастни хора по инициатива на Ученическия съвет в училище