ПД по ДИЗАЙН " ЕЛ. Вазова" на Коледен базар в МОН

ПД по ДИЗАЙН " ЕЛ. Вазова" на Коледен базар в МОН