V ученически конкурс по биомоделиране на тема „Размножаване, растеж и развитие на организмите“.

V ученически конкурс по биомоделиране на тема „Размножаване, растеж и развитие на организмите“.