УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

ЗА ВАС, ДЕСЕТОКЛАСНИЦИ!!!

ВАЖНО!!! Учениците от десети клас се явяват задължително на НВО- X клас в сградата на училището, в което се обучават, разпределени в класните стаи на случаен принцип

* ПИС 10НВО 2023

*Инструктаж ученик 10НВО 2023

*Инструктаж квестор 10НВО 202239. инструкаж консултан за ученици със СОП 10НВО 2023

–– Заявление чужд език -НВО10 клас 2021/22г.   ––Заявление ДК- НВО X клас ИНСТРУКТАЖИ ЗА УЧЕНИКА ЗА НВО Х КЛАС 

 

УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА

ЗА ВАС, ДЕСЕТОКЛАСНИЦИ!!!

ВАЖНО!!! Учениците от десети клас се явяват задължително на НВО- X клас в сградата на училището, в което се обучават, разпределени в класните стаи на случаен принцип

––инструктаж ученик 10 клас НВО 2022

––инструктаж ученик 10 клас НВО   ЧЕ  2022

 –- инструктаж ученик 10 клас НВО дигитални комп. (ИТ) 2022