УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА

ЗА ВАС, ДЕСЕТОКЛАСНИЦИ!!!

ВАЖНО!!! Учениците от десети клас се явяват задължително на НВО- X клас в сградата на училището, в което се обучават, разпределени в класните стаи на случаен принцип

––Инструктаж за десетокласника

––Инструктаж за ученика-чужд език

 –-Инструктаж за ученика-дигитални компетентности