февруари 10, 2020

Уведомление за Актуализация на Вътрешни правила за определяне на стипендиите

Уведомление за Актуализация на Вътрешни правила за определяне на стипендиите
януари 25, 2020

Грипна ваканция в ПГД „ Ел. Вазова“

На вниманието на учениците и учители в ПГД „ Ел. Вазова“!!! Със заповед № РД 09- 155/24.01.2020г. на Министъра на образованието и науката е обявена грипна […]
януари 10, 2020

Родителска среща

УВАЖАЕМИ, РОДИТЕЛИ/НАСТОЙНИЦИ! ЗАПОВЯДАЙТЕ на родителска среща на учениците от VIII-XI клас, която ще се проведе на 15.01.2020г. ( сряда) от 18.00ч.в кабинети по приложен списък на […]
януари 9, 2020

ОТЧЕТ НА ФИНАНСОВАТА 2019 Г.

  Във връзка с приключването на финансовата/ бюджетна 2019г. в ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ по ДИЗАЙН „Елисавета Вазова“ ще се проведе Общо събрание на служителите и работниците, на […]