Уведомяваме всички ученици и техните родители/настойници, както и педагогическите специалисти и непед. персонал в ПГ по ДИЗАЙН ” Ел. Вазова”, че със заповед № 86/ 20.10.21г. на директора на училището, издадена на основание  Заповед № РД09-3596/ 20.10.2021 на министъра на образованието и науката и Писмо с изх.№ РУО1-35163/20.10.21г. на Началника на РУО- София- град, считано от 21.10.2021г. учебно- творческия процес преминава от присъствена среда в обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) до  отмяна  на въведените със Заповед № РД01-856/19.10.21г.на министъра на здравеопазването временни противоепидемични мерки на територията на Р България. Ръководството на Гимназията апелира за стриктно спазване на  противоепидемичните мерки, седмичното учебно разписание, продължителността на учебния час и добрия тон на комуникация. Вярваме в отговорното поведение, дисциплина и съпричастност от страна на всички участници в учебно- творческия процес!

С пожелания за здраве и успешна дейност в условията на ОРЕС.

октомври 20, 2021

ОРЕС за всички ученици от VIII до XII клас, считано от 21.10.21г.

Уведомяваме всички ученици и техните родители/настойници, както и педагогическите специалисти и непед. персонал в ПГ по ДИЗАЙН ” Ел. Вазова”, че със заповед № 86/ 20.10.21г. […]
октомври 8, 2021

Преминаване в ОРЕС на учениците от VIII до X клас

С цел опазване здравето на учениците и техните семейства, както и на учителите и служителите на ПГД,  на заседание на ПС, се взе решение за преминаване […]
септември 27, 2021

Европейският ден на езиците

По инициатива на Съвета на Европа всяка година на 26 септември се чества Европейският ден на езиците. Учениците от осмите класове с подкрепата на своите учители […]
септември 25, 2021

ЧЕСТИТО! Спечелен ПЪРВИ проект по програма “ЕРАЗЪМ+”

На вниманието на всички от училищната общност! С гордост , радост и висока отговорност уведомяваме ученици, учители, родители/настойници и приятели на Гимназията, че за първи път […]