Поверителност

Защита на личните данни на ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ДИЗАЙН „ЕЛИСАВЕТА ВАЗОВА“ – гр. София, съгласно:

  • Регламент (ЕС) 2016/679 GDPR
  • Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД)
  • ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за защита на личните данни на участниците в дейността на  училищната общност