Поверителност

Защита на личните данни на ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ДИЗАЙН “ЕЛИСАВЕТА ВАЗОВА” – София. съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).