MОТО на специалността   *Визуализация и комуникация *Сила в духа на съвършенството   *Градивност в изпълнението   *Талант в дигитализацията   *Арт идеи в beauty средата

Рекламната графика е художествена форма на комуникация. Учениците учат рисуване, живопис, шрифт, комбинаторика и компютърна графика. Завършилите специалността създават рекламни материали, плакати и могат да аранжират витрини, панаири и екстериорни пространства. Специалността е с разширено изучаване на английски език. Учениците придобиват познания  по реклама и маркетинг, мениджмънт, защита на интелектуалната собственост и патентно право.  Специалността предоставя възможност на бъдещите дизайнери за творческа реализация в сферата на рекламата, маркетинга и софтуерните технологии.

Завършилите получават III (трета) професионално-квалификационна степен по професията „Дизайнер”, специалността „Рекламна графика”.

* Галерия  на специалността

**Ателие Рисуване и живопис

***Професия „Рекламна графика“