Национално състезание „Млади таланти в интериорния дизайн“

РЕГЛАМЕНТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

УЧАСТНИЦИ В СЪСТЕЗАНИЕТО
Ученици от средните училища в Република България, осъществяващи обучение по професии, свързани с дизайн, проектиране, конструиране и изработване на мебели и интериор.
Участниците се разделят в две възрастови групи:
Първа възрастова група – ученици от IX и X клас, участващи самостоятелно или в екип;
Втора възрастова група – ученици от XI и XII клас, участващи самостоятелно или в екип.

ЕТАПИ НА СЪСТЕЗАНИЕТО
Първи кръг – училищен.
Срок на провеждане: до 01.03.2024 г.
Място на провеждане: по училища

Втори кръг – национален.
Срок на провеждане: 27.04.2024 г.

Училище домакин – Професионална гимназия по дизайн „Елисавета Вазова“, гр. София. – програма

ФОРМАТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО
1. Училищен етап:
Първа възрастова група – идеен проект на частични интериорни решения;
Втора възрастова група – идеен проект за интериорен дизайн на помещение по зададен план или тема.
2. Национален етап:
Първа възрастова група – представяне на оригинални частични интериорни решения;
Втора възрастова група:
– представяне на визуализиран 3D идеен проект;
– представяне на оригинални интериорни решения по изработения идеен проект