БЮДЖЕТ 2022г. – утвърден със заповед на Министъра на образованието и науката и приет на Общо събрание/21.04.22г. на работниците и служителите на ПГД „Ел. Вазова“