Име и фамилия Контакти
Администрация
Счетоводство
Златко Миленов – Гл. счетоводител +359 895620139
Таня Войнова – Касиер +359 895620140
Канцелария
Мария Борисова – Секретар +359 887959236
иблиотека
Людмила Иванова – Библиотекар +359 898980720
Непедагогически специалисти
-Медицинско лице
Снежина Димова – Мед.специалист +359 899246936
-Охрана
Петър Костадинов – Портиер/Охрана +359 888770359
Гошко Цеков – Портиер/Охрана +359 898715533
-Поддръжка
Никола Николов Работник-поддръжка +359 895620247
инж. Милка Николова – Завеждащ учебна работилница
Емилия Методиева – Хигиенист
Верка Найденова – Хигиенист
Лидия Атанасова – Хигиенист
Надежда Радкова – Хигиенист

Албена Ташкова  – Хигиенист