Събрание на родителите за конституирането на нов състав на Обществения съвет (24.11.2022г.)  и  съгласно заповед №28/10.09.2022г.г. на директора на училището:

Състав на Обществения съвет (2023-2025г.)

Представител на МОН: инж. Велина Томова старши експерт ПОО – РУО – София град
Председател на работодателите: г-н    Илия Левков– председател на УС на НБО ИКЕМ

г- жа Гена Събева- председател на АИДБ (резервен член)

Председател: г- жа Бояна  Сирянова, родител,

e-mail: boianatop@gmail.com    тел. +359879113574

Членове: г- жа Миглена Василева, родител,

e-mail: mimava2017@gmail.com   тел.+359888831827

г- н  Алекс Александров, родител

e-mail: sashoto.piach@icloud.com   тел.+359886393216       


Обществения съвет – резервни членове, представители на родителите/настойници:

* Десислава Стоянова     *Слави Пачалов      *Любомира Петкова- Алексиева