Събрание на родителите за конституирането на нов състав на обществения съвет (29.10.2019г.)  и  съгласно заповед №51/08.10.2019г. на директора на училището:

Състав на Обществения съвет (2020-2023г.)

Представител на МОН: Антоанета Григорова, ст. експерт РУО – София град
Председател на работодателите: г-н Илия Левков, председател на УС на НБО ИКЕМ
Председател: Арсения Свирачева, родител,

e-mail: seni_s@abv.bg     тел. +359887792195

Членове: Момчил Даскалов, родител,

e-mail: momchil.daskalov1@gmail.com  тел.+359886861141

Адриана Влахова, родител

e-mail: adrina@abv.bg      тел.+359898660366                               


Обществения съвет действа в състав(2016-2019г.):

Представител на МОН: Антоанета Григорова, ст. експерт РУО – София град

Председател на работодателите:  Марин Павлов

(за училищата, които извършват обучение за придобиване на проф. квалификация)

Председател:Арсения Свирачева

Членове:-Анастасия Данева  

                  -Людмила Илиева