Директор: Даниела Шошова /+359 893 458 300/- Английска филология

 

Постоянство в  усилията ни  за качествено  образование и формиране на благоприятна училищна среда…

Грижа и отговорност към всички , които са част от училищната общност..

Доверие и взаимно уважение- основни принципи в стратегията на развитие на любимото училище…

         Заместник-директор  УТД: Радка Кънчева /+359 888 544 276/ Математика

Умните хора решават проблеми, гениалните ги предвиждат“ А. Айнщайн

 

Заместник-директор  УД: Цветелина Попова /+359 888 6976 07/ География и икономика/История и цивил.

Действието без знание е фатално. Знанието без действие е безполезно“ М. Биърд 

Председател на Комисия по реклама, интериор и прием:

Пламен Маков /+359 889248551/- Живопис

 

„Think different“

 

Ръководител Направление „ИКТ“ :  инж. Даниела Макшутова /+359 887729963/-  Електронна теника и микроелектроника/ Информационни технологии

„И най- дългият път започва с една малка крачка“ Лао Дзъ