Директор: Даниела Шошова /+359 893 458 300/- Английска филология

 

Постоянство в общите ни усилия за усъвършенстване качеството на образованието..

Грижа и отговорност към всички , които са част от училищната общност..

Доверието и взаимно уважение- основна цел във визията и мисията на любимото училище…

         Заместник-директор  УТД: Радка Кънчева /+359 888 544 276/ Математика

Умните хора решават проблеми, гениалните ги предвиждат“ А. Айнщайн

 

ZVETI Заместник-директор  УД: Цветелина Попова /+359 888 6976 07/ География и икономика/История и цивил.

Действието без знание е фатално. Знанието без действие е безполезно“ М. Биърд 

Заместник-директор  УПД: инж. Тотка Величкова / +359 893458347/  Текстилна техника

Силен ум, преследващ практически цели е най-добрият ум на Земята

pl Председател на Комисия по реклама, интериор и прием: Пламен Маков /+359 889248551/- Живопис

Think different“