ПЪРВО МЯСТО В НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС ЗА ЗВАНИЕ “Училище без насилие и стереотипи, определени от пола“ 2016-2017г

ПЪРВО МЯСТО В НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС ЗА ЗВАНИЕ “Училище без насилие и стереотипи, определени от пола“ 2016-2017г

 Участието в националния конкурс за звание “Училище без насилие и стереотипи, определени от пола“ 2016-2017г., беше голямо предизвикателство пред цялата училищната общност на Професионална гимназия по текстил и моден дизайн, град София, защото обедини усилията на учители, ученици и родители в анализиране на училищната среда и гарантиране на действието на създадените механизми за подкрепа и развитие на капацитет на всички участници.
Приветстваме идеята на Фондация „Джендър образование, изследвания и технологии“ и Министерство на образованието и науката, за изследване на подкрепящата училищна среда, реализирана с финансовата помощ на фондация ОУК, и се гордеем, че сме съмишленици и работим в една посока.
Спечеленото първо място е повод за гордост за обединения екип на гимназията, но и голяма отговорност за запазване на постигнатото и за по-нататъшно развитие и реализация на идеята за поддържане на сигурна и развиваща среда, без дискриминация и насилие.