Родителска среща

   Уважаеми родители,
на 13 декември (четвъртък) от 18:00 ч. ще се проведе родителска среща във връзка с представяне на новото Ръководство на ПГТМД. Тя ще протече при следният дневен ред:

 1. Запознаване с новия Директор на ПГТМД

 2. Обсъждане на текущият успех и мерки за подобряване на дисциплината.

 3. Организационни въпроси