V ученически конкурс по биомоделиране на тема „Размножаване, растеж и развитие на организмите“.

V ученически конкурс по биомоделиране на тема „Размножаване, растеж и развитие на организмите“.

    V ученически конкурс по биомоделиране на тема „Размножаване, растеж и развитие на организмите“
В конкурса участваха биомодели на 15 ученици от гимназията. Във нашата втора възрастова група спечелиха:
1. Първо място за Лиана Герова – 12 Б клас с ръководител Галя Аралова за биомодел „Пълна метаморфоза на пеперуда и приложението й в интериора“. Ученичката получи грамота, парична награда и купа;
2. Трето място за Нелина Григорова – 12 В клас с ръководител Галя Аралова за биомодел „Митотичен и жизнен цикъл“. Ученичката получи грамота, парична награда и купа;
3. Поощрителна награда за Васка Узунова – 11 А клас с ръководител Галя Аралова за биомодел „Размножаване на умерен бактериофаг Т4 и приложението му в модата и десениране на тъкани“. Ученичката получи грамота и парична награда;
4. Поощрителна награда за Александрина Иванова, Радостина Асенова и Павлина Павлова -11 А клас с ръководител Ивелина Николова за интерактивен модел „Метаморфоза на пеперуда в модата“. Ученичките получиха грамоти и парична награда.