Тържествено откриване на новата учебна 2019/2020 година

Тържествено откриване на новата учебна 2019/2020 година

    Директор Даниела Шошова поздрави(слово виж тук)всички учители, ученици и родители, както и уважаемите гости на Гимназията:

 Г-жа Джема Грозданова – член на 44 -то Народно събрание и председател на Комисията по външна политика на Република България.

 Г-жа Антоанета Григорова- експерт РУО-София град и член на Обществения съвет към ПГТМД.

 Г-жа Стела Балтова – доцент във „Международно Висше Бизнес Училище“-гр. София.

 Г-н Кичуков – доцент в „Лесотехнически университет“ – гр. София.

 Г-жа Арсения Свирачева- председател на Обществения съвет към ПГТМД.

 Поздравителни адреси се получиха от:

 Г-жа Милена Дамянова – председател на Комисията по образованието и науката в 44-то Народно събрание на Република България
(ПА виж тук).

 Г-жа д-р Ваня Кастрева – началник РУО-софия град (ПА виж тук).

 Инж. Н.Терзиев – кмет на Район Триадица(ПА виж тук).