Родителска среща

УВАЖАЕМИ, РОДИТЕЛИ/НАСТОЙНИЦИ!

ЗАПОВЯДАЙТЕ на родителска среща на учениците от IX-XII клас, която ще се проведе на 02.10.2019г. ( сряда) от 18.00ч.в кабинети по приложен списък на входа на Гимназията при следния дневен ред:

1. Запознаване с ПДУ.

2. Организационни въпроси- документация, учебници, процедура по обновяване състава на Обществения съвет и др.

3. Разни